Ouderentoeslag.nl

Let op! Per 1 januari 2016 is de ouderentoeslag afgeschaft. Ouderentoeslag was een regeling waardoor 65-plussers soms minder belasting betaalden over hun spaargeld. Je moest dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het onderstaande artikel heeft betrekking op de regeling zoals deze gold in 2015.

Wat is ouderentoeslag?

Ouderentoeslag is een regeling die gaat over de box 3 belasting. In deze box betaal je belasting over spaargeld, beleggingen en onroerende goederen buiten de eigen woning. Als je deze vermogens bij elkaar optelt en er dan je schulden van af haalt, krijg je je eigen vermogen.

Over je eigen vermogen in box 3 hoef je geen belasting te betalen als het vermogen lager is dan 21.330 euro. Voor fiscale partners is dit bedrag het dubbele, namelijk 42.660 euro. Dit is je heffingsvrije vermogen. Heb je meer vermogen in box 3, dan betaal je daar vermogensrendementsheffing, of rendementsheffing, over. De hoogte van deze belasting is 1,2 procent over het bedrag boven je heffingsvrije vermogen.

Deze vermogensrendementsheffing betaal je omdat de overheid er vanuit gaat dat je inkomen haalt uit het rendement van je eigen vermogen. De overheid gaat uit van een rendement van 4 procent. Daarover betaal je 30 procent belasting. Als je dit verrekent, kom je uit op 1,2 procent belasting over je belastbaar vermogen.

Ouderentoeslag verhoogt je heffingsvrije vermogen. Omdat gepensioneerden minder inkomen hebben dan voor het pensioen, krijgen ouderen toeslag op het heffingsvrije vermogen. Ouderen mogen meer eigen vermogen hebben zonder belasting te hoeven betalen. Voorwaarde is wel dat je inkomen niet boven een grens uitkomt. Ook mag je eigen vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Ouderentoeslag 2015

De hoogte van de ouderentoeslag is onder meer afhankelijk van je inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning). De bedragen voor de ouderentoeslag voor deze jaren vind je in de onderstaande tabel:

Inkomen hoger dan: Inkomen lager dan: Hoogte ouderentoeslag: 
14.431 euro28.236 euro
14.302 euro20.075 euro14.118 euro
20.075 euron.v.t.

Let op! De toeslag komt bovenop het algemene heffingsvrije vermogen van 21.330 euro of 42.660 euro.

Naast het inkomen geldt er nog een voorwaarde om in aanmerking te komen voor ouderentoeslag. Je eigen vermogen mag niet hoger zijn dan 282.226. Je heffingsvrije vermogen telt hierbij niet mee. Voor fiscale partners is dit bedrag 564.451 euro. Hierbij wordt je vermogen gerekend, na aftrek van het heffingvrije vermogen.

Belastingdienst:

Wat gebeurt er met mijn inkomen nu de ouderentoeslag is afgeschaft?

Sinds 1 januari 2016 is de ouderentoeslag afgeschaft. U betaalt sinds 2016 evenveel belasting over uw spaargeld en vermogen als iedereen. Daarnaast kan ook het recht op toeslagen veranderen. U krijgt misschien minder of geen toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Wie heeft met de afschaffing ouderentoeslag te maken

U heeft met de afschaffing van de ouderentoeslag te maken als u:

  • in 2016 een AOW-uitkering heeft of zal krijgen;
  • een persoonlijk inkomen heeft dat lager is dan € 20.075,- (op jaarbasis);
  • een vermogen heeft dat hoger is dan € 21.330,-. Dit is de algemene vrijstelling voor vermogen. Als u een partner heeft, is dat € 42.660,-.

Waarom verdwijnt de ouderentoeslag

Het kabinet wil de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijktrekken. Ouderen met vermogen krijgen vanaf 2016 dus dezelfde behandeling als anderen met vermogen.