VernieuwJezelf.nl

Wat bedoel ik met vernieuw jezelf?

Probeer eens op een andere manier naar jezelf te kijken. Vraag eventueel iemand anders om met je mee te kijken. Wie ben je?, wat straal je uit? Klopt dit met wat je zelf wilt uitstralen? Misschien is dit wel een reden om op een andere manier in het leven te gaan staan. Jezelf als het ware vernieuwen.

De waarheid over jezelf

De waarheid over jezelf

Je authentieke ik

Niet weten wie je zelf bent, is niet ongewoon. Het is de gewoonte om je eigen ik te relateren aan externe zaken zoals het beroep dat je uitoefent, de rol die je speelt, de plaats waar je woont, of je getrouwd bent of niet, en wat jij denkt wat je functie in het leven is. Je ware ik staat echter los van deze facetten en kan worden gevonden in je eigen kern. Het is de samenstelling van al je talenten, vaardigheden en wijsheid, al die dingen die jouw unieke persoon maken en die tot uiting moeten komen in plaats van te leven volgens verwachtingspatronen van anderen.

Je fictieve ik

Als je ver van je eigen ik verwijderd bent dan zul je jezelf incompleet voelen, alsof er een gat in je ziel zit. Je zult misschien tot de conclusie komen dat het gemakkelijker is om de rollen te spelen die je familie en vrienden van je verwachten in plaats van de persoon te worden die je werkelijk wilt zijn. Op deze manier leven put je cruciale levensenergie uit. Energie die je nodig hebt om de dingen na te streven waar je waarlijk waarde aan hecht. Veel mensen leven niet het leven dat ze zouden willen leiden, negeren hun talenten en ware gaven, maar leven in meer of mindere mate de rol die ze zich hebben aangemeten: Ze leven hun fictieve zelf. Dit fictieve bestaan geeft je valse informatie over wie je werkelijk bent en wat je zou moeten doen in je leven. Het zet een blokkade op naar je ware identiteit. Vertrouwen op de informatie vanuit je fictieve leven ( = je rol ), betekent dat je je vertrouwen in een gebroken kompas legt.

Zo weet je of je authentiek leeft

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Is je zelfachting gebaseerd op hoe anderen over je denken?
  • Doe je dingen die anderen gelukkig maken, zelfs als je je er zelf niet goed over voelt?
  • Heb je het moeilijk met andermans succes?
  • Noem je jezelf ‘stommerd’ of ‘oen’ als je fouten maakt, of zelfs als je ze niet maakt?
  • Vind je het moeilijk om risico’s te nemen?

Indien je ‘ja’ hebt geantwoord op een van deze vragen, dan is je zelfconcept en eigenwaarde vervormd. Als je ‘ja’ hebt geantwoord op drie of meer van bovenstaande vragen, dan leef je niet volgens je authentieke zelf, maar leef je naar verwachtingen van jezelf en/of anderen: Een rol.

Interne dialoog

Dit is de voortdurende conversatie die je met jezelf hebt over alles dat er met je gebeurt. Zie het als een interne stem. Deze dialoog speelt zich op dezelfde snelheid af als gesproken woorden en lokt bij elke gedachte een fysiologische reactie uit. De interne dialoog is dus zeer belangrijk. Gedachten staan zelden stil, meestal zijn het flitsen bij alles wat we doen, en raken we er niet van overvoerd. Praten tegen jezelf kan zelfs letterlijk voorkomen. De sfeer van de interne dialoog bepaalt hoe je je voelt op dat moment en deze kun je dus zelf ‘sturen’.

Labels als waarheid?

Alle mensen neigen ertoe om dingen in categorieën in te delen. We delen andere mensen in in groepen, subgroepen, klassen en functies. Behalve dat delen we onbewust ook onszelf in en deze etiketten hebben een zeer krachtige invloed op onze belevingswereld doordat we de neiging hebben te ‘leven’ naar de categorie die wij of anderen op onszelf hebben geplakt. Voorbeelden van labels zijn: De carrièrevrouw, de politicus, de huismoeder, de accountant, een dikkerd, een beauty, een verliezer of een winnaar. Labels zijn een breed begrip maar zijn weinig flexibel. Soms worden de labels ons opgedrongen door anderen, komen ze bijvoorbeeld van een vroegere leraar, van je ouders of een vriend. Ga altijd na waar de labels precies vandaan komen en zoek uit of ze voor jou ‘werken’. Soms betaal je een te hoge prijs voor de uitvoer van een label wat te ver van je authentieke zelf afstaat.

Tapes

Dit zijn vaste gedachten die zo sterk met onszelf zijn verweven dat we ze automatisch afspelen in ons hoofd en ons gedrag beïnvloeden zonder dat we ons ervan bewust zijn. Tapes zijn gevaarlijk omdat ze een specifieke uitkomst van onszelf al vooraf bepalen. Hierboven genoemde labels zijn zonder context (bijv. Ik win nooit) maar tapes bevatten dat wel, bijvoorbeeld ‘ Ik krijg die promotie niet omdat ik toch nooit win’. Het zijn als het ware automatische conclusies in je hoofd. Genoemd voorbeeld heeft een negatieve uitwerking omdat het belemmerend werkt. Tapes bepalen je instelling bij alles wat je onderneemt in je leven.

Vaste overtuigingen en rollen

Een beperkend, niet flexibel geloof is een overtuiging. Het is een geloof dat we over onszelf, anderen en levensomstandigheden hebben, en dat zo lang gerepeteerd is dat het moeilijk te veranderen is. Overtuigingen beperken de zaken die we willen bereiken en blokkeren positieve informatie die ermee in conflict staat, terwijl ze elke negatieve input bevestigen. Onze overtuigingen bepalen de rollen die we in het leven spelen en hebben veel te maken met hun eigen draaiboeken. Net zoals acteurs een bepaald script volgen, de acties en handelingen die eruit voortvloeien, volgen wij eveneens levensdraaiboeken die zijn samengesteld op grond van onze vaste waarden en oordelen. Zo kun je, terwijl je denkt jezelf te zijn, vastzitten in een rol van ‘succesvol zakenman’, ‘liefhebbende moeder’, ‘held’, ‘tragisch figuur’, ‘gefrustreerd artiest’ of ‘echtgenoot met losse handen’.

Omdat onze levensscripts zijn gebaseerd op deze vaste overtuigingen hebben we de neiging om weerstand te bieden aan elke uitdaging of verandering. Als we ons opeens gelukkig voelen terwijl ons draaiboek zegt dat we ons hopeloos en bedroefd moeten voelen, dan raken we in paniek omdat we van het script afwijken. Het voelt gewoon niet goed en behalve dat, de gelukkige rol behoort tot iemand anders, zo is hierbij het oordeel en dat is gelimiteerd denken. Overtuigingen limiteren ons leven en dicteren ons wat we niet kunnen doen, wat we niet verdienen en waar we niet gekwalificeerd in zijn.

Bepalende momenten

In elk mensenleven zijn er momenten geweest, positief en negatief, die hebben bepaald en herbepaald wie je eigenlijk bent. Deze gebeurtenissen hebben een immense impact op je bewustzijn gehad, zodanig dat ze je diepste wezen, of wie jij dacht dat je was, drastisch kunnen hebben veranderd. Het zijn ijkpunten in je leven, waaruit een soort nieuwe IK kan ontstaan. In alle gevallen word je min of meer gedwongen jezelf te vernieuwen, te herzien of kritisch waar te nemen. Het zijn precies die momenten waarbij je jezelf niet meer herkende, waarbij je identiteit een flinke knauw kreeg of juist een enorme lift. Na verwerking van gebeurtenissen volgt innerlijke groei en nieuwe stabiliteit. Je ‘went’ aan je herziene ik-persoon.

Keuzes

Een verbazend klein aantal keuzes reikt zo diep dat ze levensveranderend zijn. Kritieke keuzes zijn die keuzes die je leven hebben gewijzigd, positief of negatief, en zijn grote factoren die bepalen wie en wat je wilt worden. Het zijn de keuzes die je leven hebben gemaakt zoals het nu is en je pad hebben bepaald. Voorbeelden van dit soort keuzen zijn de keuze voor een bepaalde partner, bepaald werk of een bepaalde hobby. Het leven hangt samen van beslissingsmomenten die je niet kunt ontlopen. Alleen grote besluiten bepalen uiteindelijk je levensweg.

Invloedrijke mensen

Er zijn enkele mensen in je leven die het concept van je ware ik en je eigen leven sterk hebben beïnvloed. Dit kunnen familieleden zijn, vrienden, of collega’s, en hun impact kan zowel positief als negatief zijn. Het zijn precies die mensen die bepalen of je leeft volgens je authentieke zelf, of in de plaats daarvan een fake leven leidt onder controle van een fictieve versie van jezelf die je eigen identiteit heeft ondergesneeuwd. Het hangt onder meer van je karakter af in hoeverre je je leven laat leiden. Sommige mensen willen zo graag voldoen aan verwachtingen van de buitenwereld dat ze niet enkel een sociaal masker opzetten in gezelschap, maar altijd. Ze zijn zichzelf volkomen kwijtgeraakt of hebben hun eigen identiteit nooit ontwikkeld. Niet alle invloed van andere mensen is negatief, integendeel, sommige mensen kunnen ook een uitermate positieve bijdrage bieden. Positieve invloed is niet verstikkend of beperkend maar helpt je je ware identiteit vast te stellen, te leren kennen en na te streven. Ze brengen veranderingen in je leven aan, waar je achteraf dankbaar voor bent.

Ik wens je veel sterkte bij het vernieuwen van jezelf!

Erik