• De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en GGD West-Brabant hebben zich aangesloten bij het consortium BeterOud.
  • We worden steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken meer en meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? 
  • OldStars nodigt je uit om deel te nemen aan een landelijke activatie van lokale politiek door middel van een uitreiking van een drietal aanbevelingen over sport en beweging voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. 
  • Het Radboudumc is op zoek naar deelnemers van 65 jaar en ouder voor een onderzoek naar het gebruik van spelletjes om sociale contacten te stimuleren. Zij hopen hiermee eenzaamheid onder ouderen te verminderen of voorkomen.  
  • Wat begon als een pilot in 2013 krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: op 18 januari jl. lanceerden Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.
  • Het Rotterdamse project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie’ is ontstaan omdat migrantenouderen met ernstige geheugenproblemen vaak niet goed in beeld zijn. Het project draait om de vraag hoe hulp eerder kan worden ingezet en hoe deze kan aansluiten bij de wensen en behoeften van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en […]
  • De Raad van Ouderen adviseert minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie. De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.
  • Er ontstaan steeds meer netwerken integrale ouderenzorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil meer inzicht krijgen in deze netwerken met als doel ze beter te kunnen ondersteunen. Welke partijen werken met elkaar samen? Aan welke thema’s wordt gewerkt? Op welke groepen ouderen richt het netwerk zich?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties borgen? Het ministerie van VWS stelde de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 op om de mogelijkheden daarvoor te verkennen. Wij gaan graag met u in dialoog over deze mogelijkheden en nodigen u uit om deel te nemen aan de digitale raadpleging.
  • Meedoen en bewegen in heel Nederland. Dat was het doel van de ouderenprojecten van FNO Zorg voor kansen in het programma Meer veerkracht, Langer thuis.