Laatste Senioren Nieuws (RssNews.nl) Verzameld:

RSS abcHome.nl
 • Menzis koopt tijdelijk extra ziekenhuisbedden in voor ouderen april 18, 2019
  Zorgverzekeraar Menzis gaat tijdelijk twaalf extra ziekenhuisbedden inkopen in Twente. Die komen in de verpleeghuizen. Ze zijn nodig omdat steeds meer ouderen met acute gezondheidsproblemen bij de ...
  Captise Administrator
 • Pilots met logeerzorg april 17, 2019
  Het ministerie van VWS ondersteunt tien gemeenten met 1 miljoen euro die starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten, tot en met april 2020. Door logeerzorg kunnen ouderen die ...
  Captise Administrator
 • Ouderen krijgen vaak niet de zorg thuis die nodig is april 17, 2019
  In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Ook is er een (toenemend) tekort is aan personeel, specifieke deskundigheid en mantelzorgers om deze groep thuis te begeleiden. ...
  Captise Administrator
 • Wijkverpleging ZorgAccent zet sociale robot Tessa in april 15, 2019
  Onlangs heeft ZorgAccent twee zorgrobots aangeschaft om als proef in te zetten in de wijkverpleging. De eerste proef met zorgrobot Tessa schept hoge verwachtingen. Een 87-jarige cliënt van team ...
  Captise Administrator
 • HWW Zorg trekt Zuid-Europese verpleegkundigen aan april 15, 2019
  In veel Zuid-Europese landen zijn te weinig banen voor verpleegkundigen, terwijl Nederland kampt met een groot tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel.  Ook Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) heeft ...
  Captise Administrator
 • Begrippenkader indicatieproces wijkverpleging april 12, 2019
  Deze week presenteert V&VN het Begrippenkader indicatieproces. Maar wat staat er in dit document? En wat levert het wijkverpleegkundigen op? Sinds 2015 zijn wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk ...
  Captise Administrator
 • Revalidatie-zorgpad voor ouderen met COPD april 11, 2019
  Specialist ouderengeneeskunde Leonoor van Dam van Isselt ontwikkelde een revalidatie-zorgpad voor ouderen met de longziekte COPD. In haar proefschrift, dat ze op 4 april verdedigde, concludeert ze ...
  Captise Administrator
 • Onnuttig gevonden verwijsbrief voor aanvraag hulpmiddelen kost 2 uur per maand april 11, 2019
  Verwijsbrieven voor het aanvragen van hulpmiddelen betekenen een extra administratieve last voor (wijk)verpleegkundigen, terwijl de noodzaak ervan niet wordt ingezien. Dat blijkt uit onderzoek van ...
  Captise Administrator
 • DigiBib.Zorg geeft snel inzicht in een thema: (Sociaaleconomische) Gezondheidsverschillen april 10, 2019
  In de digitale bibliotheek zorg  van Captise, DigiBib.Zorzg, zijn zo'n 5.000 documenten opgenomen. Snel en handig doorzoekbaar. We houden dit dagelijks bij. Veel hogescholen, organisaties en ...
  Captise Administrator
 • Solliciteren? Krijg een bijscholing bij je aanstelling februari 23, 2017
  Elke verpleegkundige en verzorgende die een andere of nieuwe baan zoekt en zich bij Captise inschrijft, en die via voordracht door Captise een nieuwe baan vindt, krijgt een gratis bijscholing van ...
  Captise Administrator
RSS De Nationale Zorggids – Ouderenzorg
 • Ruim 1 op 5 Nederlanders vraagt herhaalrecept online aan april 19, 2019
  Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het maken van een afspraak online doet iets meer dan 1 op de 10 volwassenen. Weinig mensen hebben de huisarts via een videoverbinding gesproken […]
 • NZa gaat aangifte doen tegen Utrechtse Zorg voor Elk april 18, 2019
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Zorg voor Elk, een zorgaanbieder in de wijkverpleging uit Utrecht, een aanwijzing op vanwege niet meewerken aan een onderzoek. De zorgaanbieder gaat niet in op meerdere verzoeken tot medewerking aan een onderzoek naar zijn administratie en declaraties bij zorgverzekeraars. Dit meldt NZa. 
 • Samenwerking gehandicapten- en ouderenzorg voor betere kwaliteit april 18, 2019
  Werknemers in de gehandicapten- en ouderenzorg gaan meer samenwerken om zo een verbetering te maken in kwaliteit. Hoewel beide sectoren al in hun eigen werkgebied verbeteringen hebben laten zien, kan door samenwerking van elkaar geleerd worden. Eerder deze maand is het startsein gegeven voor deze samenwerking door Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ). Dit meldt […]
 • Anemoon bv voldoet aan deel aanwijzing van inspectie april 18, 2019
  Anemoon bv in Leiden voldoet aan een deel van de eerder opgelegde aanwijzing. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had hiervoor een last onder dwangsom opgelegd, omdat Anemoon niet op tijd voldeed. Een ander deel van de aanwijzing loopt nog. Daarvoor had Anemoon meer tijd gekregen. Dit meldt de inspectie.
 • Minister: 'Coulanceregeling CBR kan juridisch niet' april 18, 2019
  Ondanks aandringen van regeringspartijen CDA en D66 ziet het kabinet geen ruimte voor een coulanceregeling voor 75-plussers die zonder rijbewijs zitten door de lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het is juridisch niet mogelijk, aldus minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in de Tweede Kamer. "De landsadvocaat heeft het ontraden." Eerder meldde ze ook al […]
 • Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen april 17, 2019
  Wouter Bos is de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO). Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft hem met terugwerkende kracht benoemd per 1 april 2019. Dit meldt Rijksoverheid. 
 • 'Gemeenten moeten meer geld krijgen om zorgkosten op te vangen' april 17, 2019
  Als het aan de oppositiepartijen ligt, krijgen gemeenten meer geld om zo het gat op te vullen dat is ontstaan met het abonnementstarief. Dit tarief van 17,50 euro per vier weken moet voorkomen dat mensen die veel zorg gebruiken, een opeenstapeling van zorgkosten krijgen. Volgens de oppositie is het echter de gemeente die nu veel […]
 • CDA en D66 willen toch coulanceregeling CBR april 17, 2019
  Regeringspartijen CDA en D66 willen dat er toch een coulanceregeling komt voor 75-plussers die door de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten. Ze dienen hiervoor later woensdag in de Tweede Kamer een voorstel in.
 • Last onder dwangsom voor locatie van Artemis Groep beëindigd april 16, 2019
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de last onder dwangsom voor Artemis Groep, locatie Résidence Het Witte Huis beëindigd. Het Witte Huis voldoet aan de eerder opgelegde aanwijzing. Dit meldt IGJ. 
 • Ouderen vragen nauwelijks blijverslening aan voor aangepast wonen april 16, 2019
  Ouderen blijken nauwelijks gebruik te maken van de blijverslening die hen in staat stelt om langer thuis te blijven wonen. Dit ligt niet aan de ouderen, maar het gebrek aan transparantie bij gemeenten. De lening waar sinds 2016 beroep op gedaan kan worden, is in bijna drie jaar tijd door slechts 75 ouderen aangevraagd. Dit […]
 • Brancheverenigingen uiten zorgen over nieuwe wet die dwangzorg tegengaat april 15, 2019
  Met de komst van de Wet Zorg en Dwang (WZD) wordt dwangzorg bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking teruggedrongen. Brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Verenso zijn voor minder dwangzorg, maar vrezen voor de uitvoering ervan. In een nog te versturen brief aan het ministerie van Volksgezondheid vragen ze voor uitstel van de […]
 • Aandacht voor intimiteit en seksualiteit hoort bij goede zorg april 15, 2019
  Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij ouderen die zorg ontvangen. Meer aandacht hiervoor kan de kwaliteit van leven en welzijn van cliënten verbeteren. Ook kan het helpen bij het zoeken naar verklaringen van onbegrepen gedrag. Het kennisplein Zorg voor Beter lanceert vandaag het nieuwe thema Intimiteit en Seksualiteit, […]
 • Aanpassing in wet moet leiden tot minder problemen huishoudelijke hulp april 15, 2019
  Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat een aanpassing doen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, zodat resultaatgericht indiceren voor huishoudelijke hulp wordt bemoeilijkt. Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep enkele uitspraken over het indiceren op ‘een schoon en leefbaar huis’, wat volgens de hoogste rechter niet mag. Met de aanpassing van de wet moeten […]
 • E.coli aangetroffen in carpaccio van Hoogvliet april 12, 2019
  Hoogvliet waarschuwt voor Hoogvliet carpaccio 100 gram. Tijdens een controle is mogelijke aanwezigheid van de E.coli bacterie geconstateerd. Het eten van een product met deze bacterie kan, indien niet door en door gegaard, vooral een risico vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- […]
 • Vorig jaar voor het eerst minder euthanasiegevallen, maar waarom? april 12, 2019
  Voor het eerst sinds jaren is het aantal euthanasiegevallen afgenomen. Vorig jaar kwamen 7 procent minder mensen te overlijden door euthanasie. Waarom dit is, is nog niet duidelijk. Echter, een mogelijke verklaring is de meer behoedzame houding van euthanasieartsen die vrezen voor strafrechtelijke vervolging. Dit melden Trouw en NOS. 
 • Week 15: meer mazelen, donorkinderen & ondermaatse ziekenhuiszorg april 12, 2019
  Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Met deze week onder meer: vierde mazelenbesmetting op kinderopvang zwengelt vaccinatiediscussie aan, ziekenhuiszorg ondermaats voor mensen met dementie en fertiliteitsarts Jan Karbaat verwekte 49 kinderen als donor. 
 • NZa adviseert minister over bekostiging verpleeghuiszorg april 12, 2019
  De laatste jaren is er veel veranderd in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard om aan het kwaliteitskader te voldoen, zodat mensen in verpleeghuizen kwalitatief goede zorg krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil daaraan bijdragen door de bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren. Ze hebben daar op verzoek van de minister een […]
 • Verscherpt toezicht voor PrivaZorg voor thuiszorg en geboortezorg april 12, 2019
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft PrivaZorg onder verscherpt toezicht gesteld. Gezien de steeds verder toenemende bestuurlijke onrust tussen directie en Raad van Commissarissen (RvC) wil de inspectie deze zorgaanbieder nauwlettend volgen. Dit meldt de Inspectie.
 • Joling gaat nieuw programma over ouderen maken april 12, 2019
  Gerard Joling maakt met RTL plannen voor een nieuw programma voor en met ouderen. Dat vertelde de zanger en presentator donderdag in RTL Boulevard. Meer inhoudelijke details kon Joling nog niet geven.
 • Vooral ouderen klagen over CBR bij ombudsman april 11, 2019
  Het aantal klachten over het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) bij de Nationale ombudsman is vorig jaar meer dan verdubbeld naar 1038. Vooral ouderen en mensen die een gezondheidsverklaring nodig hebben, klagen bij de ombudsman over het CBR. Dat staat in het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2018, dat woensdag naar de Tweede Kamer is […]